Dokumentet inneholder en rekke arbeidsgruppeoppgaver i faget Familie- og arverett på første studieår på jussen i bergen. Oppgavene er skrevet våren 2021 og omhandler emnene: - Omstøtelse - Sameie - Særeie - Deling av formue etter § 60 og § 61 - Uskifte Alle oppgavene er innlevert og godkjent. Fikk B i faget.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning