Dokumentet inneholder en samling av besvarelser på arbeidsgruppeoppgaver i JUS124 Tingsrett ved Universitetet i Bergen høsten 2020. Merk at oppgavetekstene for de ulike oppgavene ikke medfølger, og at det er totalt 5 oppgaver. Besvarelsene vil likevel fungere godt som inspirasjon og veiledning. Husk å levere et selvstendig arbeid for å unngå plagiat.

Forhåndsvisning

4 av totalt 28 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning