Dokumentet inneholder en samling av besvarelser på arbeidsgruppeoppgaver i JUS121 Norske og internasjonale rettslege institusjonar (NIRI) ved Universitetet i Bergen våren 2021. Merk at oppgavetekstene for de ulike oppgavene ikke medfølger. Besvarelsene vil likevel fungere godt som inspirasjon og veiledning. Husk å levere et selvstendig arbeid for å unngå plagiat 🙂

Forhåndsvisning

6 av totalt 51 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning