Dette dokumentet inneholder en samling av besvarelser på arbeidsgruppeoppgaver og obligatorisk kursoppgave i JUS122 Erstatningsrett/Skadebot ved Universitetet i Bergen. Oppgavene til arbeidsgruppe 4 samt enkelte andre oppgaver var en rene diskusjonsoppgaver og er derfor ikke med i samlingen. Merk at dokumentet IKKE inneholder oppgaveteksten for de ulike oppgavene. Dokumentet gir likevel nyttige eksempler på hvordan en besvarelse i erstatningsrett kan utformes og hvilke drøftelser som er aktuelle

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 33 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning