Dokumentet består av en samling av alle arbeidsgruppeoppgaver på kurset JUS124 Tingsrett, samt obligatorisk oppgave høst 2019. Merk at dokumentet ikke inneholder oppgavetekstene. Dokumentet kan likevel gi nyttig faglig og metodisk kunnskap hva gjelder tingsrettsfaget. Med disse oppgavene som grunnlag fikk jeg selv A i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 34 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning