Karakter A. I min eksamensoppgave har jeg valgt å svare på oppgave 2 og 3 om Personlighet og Kommunikasjon.

Eksamensoppgave: Velg 2 av de 3 oppgavene. Du skal svare på begge oppgavene som velges.

Oppgave 1: Psykososialt arbeidsmiljø
a) Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
b) Gjør rede for beriknings- og belastningsperspektivet og gjør rede for sentrale teorier innenfor perspektivene.
c) Velg en teori innenfor et av perspektivene og gjør rede for hvordan man

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning