B besvarelse i arbeidsrett.

Sensor sin tilbakemelding:
Sensorene mener dette er en meget god besvarelse, studenten viser god forståelse, drøfter godt og viser god juridisk metode. Besvarelsen er imidlertid beheftet med enkelte svakheter, noe som trekker ned. Karakteren settes etter en helhetsvurdering av besvarelsen. Sensorene er av den oppfatning at besvarelsen oppfyller kravene for karakteren B. Når det gjelder de enkelte spørsmål, viser vi til følgende som trakk ned:

Spm.

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning