Karakter: B. Praktisk økonomi og virksomhetsstyring (BØK3551) eksamensbesvarelse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning