Grundig og god B-besvarelse i faget Døgnrytmer, søvn og atferd, også kjent som Søvnpsykologi. Innholdet i dette dokumentet er svært interessant, og det er presentert på en oversiktlig og forståelig måte. Kun 15% av kandidatene fikk karakteren B på denne eksamenen, og snittkarakteren var C. Dette understreker dens styrke.
Fem oppgaver ble besvart, med påfølgende kildeliste etter hver oppgave. Disse var som følger:

Spørsmål 1 - Hvordan er behandlingsprinsippene for døgnrytmeforstyrrelser?

Spørsmål

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning