Eksamen psyk106 med B-besvarelse Oppgaven svarer på: 1. Et stort forsikringsselskap skal ansette ny leder. Beskriv det typiske innholdet i en god seleksjons- og rekrutteringsprosess av ny leder. Drøft hvordan du kan sikre en god prosess sett både fra virksomhetens og søkernes perspektiv. 2. Diskuter hva som kjennetegner ekstraordinære og kompetente medarbeidere til forskjell fra kontraproduktive og destruktive medarbeidere.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning