B-besvarelse i emnet "Endringsledelse og identitet" ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Rena. To-dagers individuell eksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning