Eksamensbesvarelse i faget familierett, arverett og fast eiendoms rettsforhold ved UiO fra våren 2019. Bedømt til karakter B (oppgitt som sterk i samtale med sensor). Består av én praktikumsdel og én teoridel. Praktikumsdelen tar for seg bl.a. bankens krav ved en ektefelles konkurs (etter deknl. og el.), vurdering av om gave er gitt mellom ektefeller, skjevdeling av verdier og fordeling av gjeld mellom ektefeller. Teorioppgaven omfatter en utførlig gjennomgang av hevdsloven og dens vilkår.

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning