B-besvarelse av emnet "Forbrukeratferd" ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Rena Tittel på oppgaven er - University students' perception of variables influencing them when considering traveling to Barcelona

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning