Oppskrift på en god og presis B-besvarelse i faget Bedriften. Besvarelsen tar spesielt for seg Taylorismen samtidig som den drøfter andre ledelsesidealer og prinsipper med den tredje industrielle revolusjon.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning