B-besvarelse fra høsten 2019 i faget JUS131 Kontraktsrett II ved UiB. Besvarelsen tar opp temaene kjl. vs. forbrkjl., mangel, heving og reklamasjon, samt en teorioppgave om direktekrav. Besvarelsen går imidlertid ikke inn på hvordan hevingsoppgjøret skal gjennomføres og spørsmål om avskåret hevingsrett, som skulle drøftes ifølge sensorveiledningen.

Tilbakemelding fra sensor var kort oppsummert at dette: "samlet sett er en meget god besvarelse som klart er i det øvre sjiktet.

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning