Eksamensbesvarelse vår 2020 i JUS III JUR36081. Oppgavene kan finnes på Handelshøyskolen BI sin eksamensportal. Karakter: B

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning