B-besvarelse i JUS124 Tingsrett ved Universitetet i Bergen høsten 2016. Vurdert som en «jevn og gjennomgående bra B». Oppgaven bestod av en praktikumsdel og en teoridel. Oppgaveteksten er tilgjengelig på Mitt UiB.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning