Eksamensbesvarelse i JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter, med karakter B. Oppgaven var en fire timer lang praktikumsoppgave.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning