Eksamensbesvarelse for faget KLS3570 - Underholdningsbransjene ved Handelshøyskolen BI. Besvarelsen ble vurdert til karakteren B. Fikk trekk for at anvendelsen av pensumlitteraturen kunne vært tettere knyttet til caset og problemstillingen. Det ville løftet analysen og argumentasjonen ytterligere, og demonstrert en dypere forståelse av teorien.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning