Eksamensbesvarelse for faget MRK3480 - Forbrukeratferd ved Handelshøyskolen BI. Besvarelsen ble vurdert til karakteren B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning