B-besvarelse i personalpsykologi (psyk106) ved UiB. Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt.
Var ikke nødvendig å oppgi kilder på eksamen ettersom den gikk som "skoleeksamen hjemme".

Oppgaven besvarer følgende:
- Hva er det typiske innholdet i en god seleksjons- og rekrutteringsprosess? Drøft hva som er viktig i slike
prosesser for henholdsvis den enkelte søker og for den aktuelle virksomhet.
- Å være vitne til at en kollega mister livet på jobb kan

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning