Oppgave 1 Drøft forskjeller og likheter mellom tematisk analyse og narrativ analyse. Fortell hvilke forskningstema analyseformene passer for, og kom med eksempler på forskningsspørsmål. Oppgave 2 og 3 - kvalitative analyser

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning