Eksamensbesvarelse i Innføring i metode (PSYK113) høsten 2017 med resultat: Karakter B. Oppgaven besvarer 2 langsvarsoppgaver, en i vitenskapsteori og en i metode.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning