Eksamensbesvarelse i Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi (PSYK114) høsten 2018 på konteeksamen med resultat: Karakter B. Oppgaven besvarer 3 langsvarsoppgaver, én i hvert temaområde.

Oppgaver besvart:

1. (Kognitiv psykologi) Hva skiller eksperter fra noviser i problemløsning?

2. (Biologisk psykologi) Diskuter viktigheten av kasusstudier for vår forståelse av hukommelsens biologiske fundament.

3. (Utviklingspsykologi) Elsa ser sin 5 år gamle sønn Marcus

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning