B-Besvarelse Sampol103 Hjemmeeksamen Høst 2018. Her sammenlikner jeg to taler, en av Ronald Reagan, og en av Bjørnar Moxnes. Jeg drøfter hvilke ideologier som kan ligge til grunn for talene, samt hvilke inspirasjonskilder, i form av politiske filosofer eller økonomer, som kan ha inspirert innholdet. Jeg drøfter også hvorvidt de to talene kan sies å representere ulik frihetsforståelse. Håper den er til hjelp!

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning