B-Besvarelse i SANT013: Materialitet: Miljø, sted og økonomi. Hjemmeeksamen.

Eksamen består av to sett, hvor 1 oppgave skal besvares i hvert sett.
I sett 1 besvarte jeg:
a) Forklar og drøft forskjellen mellom «sfære» og «klode» i Tim Ingolds arbeid, og relater diskusjonen til antropologiske tilnærminger til landskap.

I sett 2 besvarte jeg:
b) Hva kjennetegner forholdet mellom miljø og politikk? Beskriv og drøft antropologiske studier som viser hvordan

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning