B-Besvarelse i SANT014: Culture, meaning and communication. Hjemmeeksamen.

Eksamen har 6 spørsmål, hvor 2 skal besvares, og skrives som essay. Jeg besvarte følgende oppgaver:

4) Willerslevs bok Soul Hunters er en etnografi om Yukaghir-jegere i nordøst-Siberia. Redegjør for noen av hovedargumentene i boken. Hvordan kan Willerslevs tilnærming sees i lys av andre antropologiske studier på dette kurset?

5) Anvend etnografi for å drøfte forskjellige antropologiske tilnærminger

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning