B-Besvarelse i SANT105: Makt: uttrykk og tilsløringer. Hjemmeeksamen. Eksamen hvor 1 av 3 spørsmål skal besvares. Jeg svarte på oppgave 1: Hvilken rolle spiller biomakt (biopower) og/eller nekromakt (necropower) i politikk? Diskuter dette ved å vise til en eller flere dagsaktuelle saker. Bruk minst to kilder og empiriske eksempler fra pensum, i tillegg til dagsaktuelle eksempel(er).

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning