Profesjonsstudiet i psykologi, Helse, samfunn og psykologrolle, hjemmeeksamen:
Problemstilling: "Redegjør for vanlige psykiske plager flyktninger og asylsøkere kan oppleve. Drøft hvordan dette kan ha sammenheng med opplevelser før og under flukt og etter ankomst til Norge. Presenter eksempler på hvordan psykologer kan jobbe med denne gruppen. Drøft hvordan arbeid med og bevissthet rundt menneskerettigheter kan være en viktig del av det psykologfaglige arbeidet med flyktninger." Vis mer


Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning