Psykologi profesjon 1. semester: Hjemmeeksamen i psykologiens historie.
Oppgave: "Gjør rede for den historiske utviklingen av psykoanalysen, og drøft hvordan
senere psykoanalytikere utfordret og videreutviklet Freuds teorier".
Begrunnelse for karakter:
"Vi vurderte besvarelsen din til en B som er meget god. En B beskrives videre som: "Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet".
Det er en solid besvarelse i alle deler. Du viser

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning