Eksamensbesvarelse i PSYK114: Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi. PS: Oppgaven i biologisk og kognitiv er vurdert som A-besvarelser, se gjerne på disse og bort fra utviklingspsykologi-besvarelsen...
Oppgaver:
Biologisk: "Hypothalamus er en viktig kontrollsenter for homeostase og regulerer vår adferd. Gjør rede for hvordan hypothalamus regulerer spiseadferd. Til slutt gi en kort redegjørelse for hva en spiseforstyrrelse er og gi et eksempel på det."; Kognitiv: "Presenter

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning