Dette er en B-karakter eksamensbesvarelse for våren 2021 i emnet Grunnleggende personalarbeid. Besvarelsen består av tre oppgaver som alle er skrevet i lys av tildelt case om Østlandsk service. Innledningsvis vil jeg legge frem en stillingsannonse for Østlandsk service, som jeg vil begrunne og anbefale publiseringskanaler til. Til slutt skal jeg reflektere over hva læring i sosialt fellesskap og kompetanseutvikling har å si for en virksomhet.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning