Oppgåva fekk karakter B i PSYK106, personalpsykologi, våren 2020. Ho svarer på:
1. Hva menes med sosialisering av unge til arbeidslivet? Drøft ulike måter individuelle og kontekstuelle faktorer kan påvirke utfallet av en slik prosess.
2. Å være vitne til at en kollega mister livet på jobb kan føre til ulike psykologiske reaksjoner hos de ansatte. Beskriv slike psykologiske reaksjoner, og drøft hva som kan gjøres for å ivareta ansatte som har vært utsatt for en traumatisk

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning