Bacheloroppgave innenfor fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering med problemstilling i form av en påstand: "Digitalisering påvirker fremtidens forretningsmodeller". Oppgaven drøfter hvordan ny teknologi og kunstig intelligens er med på å påvirke dagens næringsliv, og hvordan bedrifter konkurrerer i arbeidsmarkedet. For å kunne besvare problemstillingen benyttet vi en kvalitativ forskningstilnærming.

Forhåndsvisning

6 av totalt 59 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning