Besvarelsen (Project 1-4) oppnådde karakter A, hvor Project 1 fokuserer på linear programming. Besvarelsen implementerer ulike linear programming modeller for å løse oppgaver som eksempelvis minimere kostnader ved reduksjon av forurensning, maksimere profitt, finne det optimale blandeforholdet for et raffineri og minimere transportkostnader for å finne den optimale shippingplanen for et selskap.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning