Besvarelsen (Project 1-4) oppnådde karakter A, hvor Project 2 fokuserer på integer linear programming. Besvarelsen implementerer ulike integer linear programming modeller for å løse oppgaver som må ta hensyn til binære variabler for å eksempelvis kalkulere den optimale ruten for distribuering av vaksiner, samt maksimere profitt og finne optimal prosedyre for vedlikehold og drift av et destilleringsselskap ved å ta hensyn til kapasitet (minimum og maksimum), forskjellige transportkostnader,

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning