Besvarelsen (Project 1-4) oppnådde karakter A, hvor Project 3 fokuserer på samarbeid og dens fordeler. Besvarelsen implementerer ulike modeller lært i faget for å blant annet minimere totale kostnader knyttet til transport i mellom byer i Norge, for så å sammenligne samarbeidskostnader og "stand-alone"-kostnader, samt minimere "inter-cluster difference".

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning