Besvarelsen (Project 1-4) oppnådde karakter A, hvor Project 4 fokuserer på nonlinear programming og likevekt. Besvarelsen inkluderer ulike modeller som blant annet LASSO og OLS for å minimere squared errors (SSE), samt tar for seg "time series model to forecast CO2 emissions" og ulike strategier i Nord Pool day-ahead trading.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning