Hjemmeeksamen i faget ISPED201 med karakter A. Besvarelsen er delt i tre oppgaver, og inneholder redegjørelser samt forslag til tiltak til vansken det dreier seg om. Stikkord gjennomgående i oppgaven: språkutvikling, skjevutvikling, dual isfjellmodell, tospråklighet, tilrettelegging og tiltak, morsmål og andrespråk, flerspråklighet, kulturforskjeller, minoritetsspråklige, leseutvikling, kartleggingsmetoder

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning