Fullstendig sammendrag av forelesninger. Utledning og forklaring av begreper og teorier. Det er også besvarelse og forklaring av de tre casene som ble gjennomgått i kurset. Her er det tatt for seg de eksamensrelevante aspektene og ser eksempelvis på endringer i forutsetninger og hvordan dette kan påvirke modellene.

Forhåndsvisning

6 av totalt 61 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning