Dette er en eksamensbesvarelse i faget bedriften høsten 2020 med langsvar og ulike kortsvar. Dokumentet inneholder en eksamensbesvarelse fra de nyeste kapitlene i bedriften, med fokus på samfunnsansvar, bærekraft og historiske personer sine synspunkt som er meget aktuelt. Faget bedriften har tatt hyppig i bruk disse emnene ved eksamen og dette dokumentet vil derfor være til stor hjelp for deg. Denne eksamensbesvarelsen fikk karakter B

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning