Kortsvarsspørsmål gitt til bedriften høsten 2018.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning