En disposisjon til alle kunnskapsmålene gitt i Bedriften. Kan godt komplimenteres med det over 200 sider lange sammendraget jeg tidligere har lagt ut. Spesielt gunstig før en hjemmeeksamen

Forhåndsvisning

6 av totalt 44 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning