Dokumentet inneholder oppsummering av alle kapitlene i pensumet og veldig nyttig for eksamen. Kort og lett leselig samtidig får du god kontroll over pensum.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning