Dette dokumentet inneholder grundige svar på kortsvars spørsmål fra pensum høsten 2020 i faget bedriften. Det du vil få tilgjengelig, er svar på kortsvar til alle kapitlene, inkludert det nyeste om bærekraft. Ønsker du å stille forberedt før eksamen, vil dette være til stor hjelp for deg.

Forhåndsvisning

6 av totalt 68 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning