Dette er en A-besvarelse i bedriftsøkonomi. Denne kan vise hvordan det er mulig å få en A på eksamen, og hvordan å presentere oppgavene.