Sammendrag av pensum i faget Bedriftsøkonomisk analyse (BØK3422). Inneholder forenklede forklaringer og gode eksempler. Skrevet og brukt i forbindelse med egne forberedelser mot eksamen. Tar forbehold om skrivefeil.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning