Eksamensrelevant dokument med alle relevante formler og begreper i faget skatte- og avgiftsrett. Fikk karakteren B.

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning