Dette dokumentet er basert på eksamensoppgaver i Markedsføring (SOL2) ved Norges Handelshøyskole fra høsten 2018. Ti oppgaver ble publisert tidlig i semesteret, der to av de ti oppgavene ble trukket til eksamen (Oppgave 6 og 9). Alle oppgavene var ferdigskrevet på eksamensdagen, i tillegg til et refleksjonsnotat fra markedssimuleringer i faget.

Oppgavebesvarelsene kan hevdes å dekke store deler av pensum, både forelesninger og fagboken tatt i betraktning. Strukturen på oppgavene

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 59 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning