Fullstendig notat av faget MRK3480 Forbrukeratferd fra NY pensumbok 2020/2021 (norsk). Inkluderer alle aktuelle teorier, modeller, begreper og definisjoner som ga meg A på hjemmeeksamen i 2020. Eksamenen er også lagt ut, som inkluderer svarene til 20 kortsvarsspørsmål og en langsvarsoppgave.

Forhåndsvisning

6 av totalt 78 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning